Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Kỹ Thuật Đánh Bài. Trang web này cung cấp các hướng dẫn, mẹo chơi, kinh nghiệm và giải trí liên quan đến nhiều thể loại bài khác nhau. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn nâng cao kỹ năng chơi bài, học hỏi những chiến thuật mới và có những trải nghiệm chơi bài thú vị nhất.

Điều khoản sử dụng này quy định các quy tắc và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Phạm vi áp dụng

Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập hoặc sử dụng Trang web, bao gồm cả người dùng không đăng ký tài khoản và người dùng đăng ký tài khoản.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Quyền của người dùng:

 • Truy cập và sử dụng Trang web theo đúng quy định.
 • Cung cấp thông tin và tương tác trên Trang web một cách văn minh, lịch sự.
 • Sử dụng nội dung của Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Chia sẻ nội dung của Trang web với những người khác, miễn là ghi rõ nguồn gốc.
 • Báo cáo nội dung vi phạm hoặc phản hồi về Trang web cho chúng tôi.

Nghĩa vụ của người dùng:

 • Không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào.
 • Không tạo tài khoản giả mạo hoặc mạo danh người khác.
 • Không cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.
 • Không đăng tải nội dung vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người khác.
 • Không sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, xúc phạm hoặc gây khó chịu cho người khác.
 • Không spam hoặc quảng cáo trên Trang web.
 • Không thực hiện các hành vi phá hoại hoặc gây hại cho Trang web.
 • Tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sử dụng Trang web của mình.

Quyền và nghĩa vụ của Trang web

Quyền của Trang web:

 • Quản lý và vận hành Trang web theo đúng quy định pháp luật.
 • Sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ nội dung và dịch vụ trên Trang web.
 • Tạm ngưng hoặc đóng cửa Trang web khi cần thiết.
 • Xóa bỏ tài khoản và nội dung vi phạm Điều khoản này.
 • Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy định.

Nghĩa vụ của Trang web:

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng một cách an toàn, tin cậy và hiệu quả.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy định.
 • Giải quyết khiếu nại của người dùng một cách khách quan và công bằng.

Các điều khoản chung

Việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản:

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi sửa đổi, bổ sung Điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng tải thông báo trên Trang web hoặc gửi email cho bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, bạn được coi là đã đồng ý với những sửa đổi, bổ sung đó.

Việc giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Điều khoản này hoặc việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Quy định về luật áp dụng và hiệu lực của Điều khoản:

Điều khoản này được quy định và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành, quy định đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định còn lại.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các nội dung và dịch vụ trên trang web Kỹ Thuật Đánh Bài. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối các nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi. Bạn cũng cam kết không sử dụng bất kỳ thành phần nào của dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.