Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chào mừng bạn đến với Chính sách Miễn trừ trách nhiệm của Kỹ Thuật Đánh Bài. Chính sách này được thiết lập để quy định các điều kiện và điều khoản về việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau khi bạn quyết định truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tính pháp lý và cam kết

Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web Kỹ Thuật Đánh Bài (https://kythuatdanhbai.com/), bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ và đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi cam kết cung cấp các thông tin và nội dung trên trang web một cách chính xác và thường xuyên cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc thích hợp của các thông tin này. Việc sử dụng các thông tin từ trang web là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin này.

Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trên trang web Kỹ Thuật Đánh Bài dựa trên nguyên tắc “như có” và “như sẵn có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đảm bảo tính sẵn có hoặc đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm về liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Việc chèn liên kết này không ngụ ý sự chấp nhận hoặc ủy quyền từ phía chúng tôi đối với các nội dung được cung cấp trên các trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của các trang web bên ngoài mà bạn truy cập thông qua các liên kết này.

Thay đổi Chính sách Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng chúng tôi và các bên liên quan, bao gồm nhân viên, đại diện, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay phát sinh từ việc sử dụng của bạn đối với trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Luật áp dụng

Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc áp dụng chính sách này sẽ được giải quyết bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Đây là bản Chính sách Miễn trừ trách nhiệm của Kỹ Thuật Đánh Bài, đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin hay điều chỉnh, vui lòng để lại lời nhắn!